Καλάθι 0

Προσωπικά Δεδομένα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

     1.Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον δικτυακό κόμβο www.biofos.gr 

διατίθενται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση και είναι 

δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμιά προειδοποίηση.

     2. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.biofos.gr συμπεριλαμβανομένων 

εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των 

αρχείων της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και 

σήματα υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και προστατεύονται από το 

ελληνικό, ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Συνεπώς, κανένα από 

αυτά δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, 

αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί 

και διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια των υπευθύνων της 

παρούσας ιστοσελίδας.

Εξαιρείται η περίπτωση της αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου 

τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό 

υπολογιστή) για προσωπική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης www.biofos.gr

 ΠΕΡΙOΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Biofos.gr

      1.Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της 

περίπτωσης αμέλειας, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας, το προσωπικό του, οι 

εξωτερικοί συνεργάτες του και οι εταιρείες που εκπροσωπεί, δεν ευθύνονται 

για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, 

υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της www.biofos.gr στις οποίες προβαίνει με 

δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα 

περιεχόμενα της www.biofos.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία 

εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο 

μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας 

αρνούνται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, 

συμπεριλαμβανομένων όχι όμως αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την 

εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι 

υπεύθυνοι της ιστοσελίδας δεν εγγυούνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι 

επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα 

και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυούνται ότι το ίδιο ή 

οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των 

οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα 

επιζήμια συστατικά.

     2. Οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας www.biofos.gr δεν εγγυούνται σε καμία 

περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των 

περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Για 

οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την αναπαραγωγή περιεχομένου της 

ιστοσελίδας καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή 

θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους 

υπεύθυνους της ιστοσελίδας μας στα αναγραφόμενα σε αυτή τηλέφωνα. Αν 

έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε επίσης 

να μας ειδοποιήσετε για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.